Chronologia

Pełna chronologia wydarzeń po zakupie Kossakówki dla Miasta przez Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, co było możliwe dzięki staraniom Radnej Małgorzaty Jantos, Przewodniczącej Komisji Kultury RMK, jest w przygotowaniu. Poniżej cytujemy wiadomość do wczesnych popleczniczek Muzeum HERstorii Sztuki, wysłaną przez Aśkę Warchał-Beneschi 29.05.21:

Skąd ten pomysł i dlaczego w „Kossakówce”? W maju rozpoczęła przetaczać się przez Kraków dyskusja o „Kossakówce”, neogotyckiej willi za Jubilatem, w którym żyła i tworzyła słynna artystyczna rodzina Kossaków. Wywołała ją koncepcja Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK postawienia w zabytkowym ogrodzie ogromnego budynku (1200m2) i utworzenia w nim Muzeum Historii Sztuki (?), co opinii publicznej udostępnił radny Michał Drewnicki (PiS). Wszystkie strony podkreślały znaczenie dla Krakowa i Polski kobiet z familii: Magdaleny Samozwaniec, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Zofii Kossak-Szczuckiej czy Simony Kossak. Zaproponowałam więc trochę ze swadą Muzeum HERstorii Sztuki. Kolejne kobiety zaczęły pisać do mnie, że „TAK, ROBIMY TO!”. Zostałam zalana nadzieją osób, które nie sądziły, że cokolwiek ponad podziałami jest jeszcze do zrobienia w Krakowie.

A tutaj [po sesji Rady Miasta 26.05.21] nasza koncepcja okazuje się być spójna z chęcią ochrony przez radnych miejskich pamięci o Kossakach, większość elementów ogłoszonych w propozycji Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków przedstawionej przez dyr Zofię Gołubiew znalazła się w opublikowanym przez nas wcześniej liście otwartym (historie kobiece oraz ekologia tak związana z postacią Simony Kossak), podniesiona przez radnego Grzegorza Stawowego (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) kwestia konieczności zwrotu z inwestycji za zakup „Kossakówki” przez miasto, chociażby przez skalę jej działania, jest spójna z naszym postulatem […] budynku małej architektury […]. Całymi sobą jesteśmy za konsultacjami społecznymi, o które wnioskowanie zapowiedział radny Łukasz Maślona (Kraków dla Mieszkańców) i dzielimy z radnym Tomaszem Darosem (Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska) przekonanie, że w debacie publicznej każda_y powinien_a mieć prawo głosu. […] [Chcemy] w konsultacjach społecznych proponować konkrety i sprawić, że konsultacje będą prawdziwie efektywne.

Dlaczego Muzeum HERstorii Sztuki jest takie ważne? Wszystkie_cy jesteśmy zmęczone_i polaryzacją, narzekamy na nią, zastanawiamy się, co można zrobić, bo chyba nic, bo chyba nie ma już nadziei.

Sztuka daje możliwość spotkania, rozmowy o tematach najtrudniejszych i bolesnych z bezpiecznej oddali. Wybadamy teren myśli drugiej strony (często reprezentowanej przez najbliższe nam osoby we wszechświecie), odsłonimy się na tyle, na ile same zdecydujemy, że jest dla nas dobre. I zobaczmy co dalej. Z nadzieją. Artystki od zarania dziejów opowiadają nam swoje herstorie, one z pełną odwagą obnażają przed nami największe dramaty ciała i dylematy duszy.

Muzeum HERstorii Sztuki im się należy, należy się nam.

[…]”