Petycja

Potrzebujemy przestrzeni wspólnych, współczesnych salonów otwartych – otwartych prawdziwie, na każdą osobę.

Potrzebujemy nowej instytucji miejskiej w Krakowie, konkretu tu i teraz. Postulujemy utworzenie miejsca poświęconego sztuce i historii kobiet, gdzie będziemy ze sobą rozmawiać na tematy najtrudniejsze i zupełnie zwykłe, zadawać pytania i szukać odpowiedzi, być razem pomimo różnic. Instytucji publicznej wzmacniającej poprzez zapewnianie wiedzy o przeszłości i widoczności dzisiaj, budującej poczucie sprawczości w mieszkankach_cach. Proponujemy utworzenie przestrzeni na spotkania i wystawy czasowe przy „Kossakówce”, willi pełnej opowieści o kobietach o bardzo odmiennych drogach życia. Pod rozwagę poddajemy nazwę „Muzeum HERstorii Sztuki w Krakowie”.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem naszej petycji, w której postulujemy o utworzenie nowej instytucji miejskiej – Muzeum HERstorii Sztuki. Podpisy złożyło 1140 osób.
Dokument złożyłyśmy 5. listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta Krakowa.