Kontakt

Pogadajmy:

Aśka Warchał-Beneschi, Inicjatorka Inicjatywy_Instytucji Muzeum HERstorii Sztuki w Krakowie:

aska@warchal-beneschi.com

Zapraszamy na nasz Facebook!