Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Nowe spojrzenia. Spotkanie z prof. Elżbietą Hurnikową

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Nowe spojrzenia
Spotkanie z prof. Elżbietą Hurnikową

16.10.21, sobota, 15:00
Bonobo Księgarnia Kawiarnia Podróżnicza,
Mały Rynek 4

Zaprosiłyśmy do Krakowa prof. dr hab. Elżbietę Hurnikową, wybitną znawczynię życia i twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, autorki uwikłanej w kluczu sentymentalnym i trywialnym. Czy uda nam się nią z niego wyzwolić i dlaczego warto? Okaże się na spotkaniu prowadzonym przez doktoranta Mateusza Kucaba, który poezji Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przygląda się z perspektywy ekokrytycznej.

Zapytamy, co lektura Pawlikowskiej może dać nam współczesnym? Jak wyglądała recepcja twórczości pisarki w jej czasach? Czy może być interesująca dla badaczek i badaczy z kręgu krytyki feministycznej? W kontekście czyjej twórczości warto patrzeć na Pawlikowską-Jasnorzewską? Czy jej dramaty straciły na aktualności, a może wręcz przeciwnie? Pochylimy się też nad obrazami Natury w jej poezji.

Jeśli Marię Pawlikowska-Jasnorzewska kojarzyła Wam się do tej pory tylko (choć pięknie) ze złamanym sercem i zamkniętym okresem burzliwego dojrzewania, to po tym spotkaniu odkryjecie nowe oblicze polskiej Safony. Takie, którego się nie spodziewacie i w którym będziecie mogły_li się przejrzeć w całkowicie nieoczekiwany sposób.
Do zobaczenia!

~~
prof. dr hab. Elżbieta Hurnikowa – polska literaturoznawczyni, autorka książek, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Autorka m.in. „Natura w salonie mody. O międzywojennej liryce Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”, „Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (zarys monograficzny)”. Kieruje Zakładem Historii Literatury Polskiej XX Wieku i Literatury Najnowszej. Jest współorganizatorem cyklicznych konferencji „Czytanie Dwudziestolecia” (3 edycje), współredaktorem prac zbiorowych poświęconych recepcji Dwudziestolecia międzywojennego (3 serie) i innych, Prac Naukowych AJD „Filologia Polska: Historia i Teoria Literatury” (4 serie). Prowadzi zajęcia z historii literatury Młodej Polski, XX wieku i literatury najnowszej, kultury regionu, metodyki pracy naukowej literaturoznawcy, seminarium magisterskie i doktorskie.

Mateusz Kucab jest doktorantem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawę doktorską poświęci rozczytywaniu niejednoznacznych relacji z przyrodą w poezji kobiet, w tym Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Opublikował kilka artykułów naukowych związanych z teatralizacją natury oraz ekokrytyką. Traktuje spotkanie z poezją jako nieustanną możliwość przełamywania gotowych paradygmatów myślenia.

Muzeum HERstorii Sztuki jest inicjatywą obywatelską postulującą utworzenie w Krakowie instytucji publicznej poświęconej sztuce i historii kobiet, w szczególności krakowianek. Potrzeba takiego miejsca została nazwana dzieki dyskusji o przyszłości Kossakówki, rodzinnego domu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Mamy nadzieję, że nowa instytucja stanie się przestrzenią odważną, miejscem spotkania i wypracowywania rozwiązań dla lokalnych (a może i globalnych?) problemów ponad podziałami.

Jak zwykle pragniemy podkreślić, że udział w naszych wydarzeniach nie oznacza jednoznacznego poparcia dla naszych postulatów. Ale jeśli Was zaintrygowałyśmy czy nazwałyśmy Wasze marzenie, to zachęcamy do zapoznania się z „Petycją w sprawie utworzenia nowej miejskiej instytucji kultury w Krakowie poświęconej sztuce i historii kobiet” TUTAJ: https://www.petycjeonline.com/sztuka_i_historia_kobiet__petycja_o_utworzenie_nowej_instytucji_miejskiej_muzeum_herstorii_sztuki_w_krakowie_teraz Podpisania jej i puszczenia dalej w świat! Podpisy zbieramy tylko do końca października.

~~
Organizatorki zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w związku z sytuacją epidemiologiczną. Podczas składania zamówień na barze obowiązuje nakaz noszenia maseczek, a zachowanie dystansu cały czas. Ilość miejsc na publiczności ograniczona.