Rada Dzielnicy I Stare Miasto za utworzeniem Muzeum HERstorii Sztuki!

Koniec roku 2021 przyniósł nam powody do świętowania! Rada Dzielnicy I Stare Miasto przegłosowała uchwałę w sprawie utworzenia nowej instytucji miejskiej pn. „Muzeum HERstorii Sztuki” w Krakowie. Uchwałę opublikowano na początku tego roku, więc nareszcie możemy podzielić się z Wami tą wspaniałą wiadomością.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

„[..] mieszkańcom i mieszkankom Krakowa brakuje przestrzeni wspólnych, łączących, takich współczesnych salonów otwartych. Uświadomiło też jak mało wiemy o kobietach, które mieszkały, tworzyły i pracowały dla miasta oraz osób tu mieszkających.

Krakowianki zjednoczone w inicjatywie Muzeum HERstorii Sztuki poprzez szereg cieszących się dużą popularnością wydarzeń pokazały i pokazują, że prezentowanie zróżnicowanych doświadczeń kobiet odpowiada na tę potrzebę. Miejsce poświęcone sztuce i historii kobiet jest w Krakowie potrzebne. Muzeum HERstorii Sztuki powinno służyć budowaniu wspólnoty, poczucia sprawczości oraz poznawaniu dziedzictwa przeszłych pokoleń tak, aby budować współczesną tożsamość w oparciu o herstorię.”

Radni Dzielnicy I zwrócili się o utworzenie nowej instytucji miejskiej do Prezydenta Miasta Krakowa, sprawa ma niebawem trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa. Stało się tak dzięki działaniom Radnej Dzielnicy I Edyty Kruk – ogromnie dziękujemy za Pani Radnej za jej pracę i zaangażowanie!

Dziękujemy również Przewodniczącemu Rady i Zarządu Dzielnicy I, Tomaszowi Darosowi, który jest jednym z adresatów petycji o utworzenie nowej instytucji miejskiej poświęconej sztuce i historii kobiet złożonej na ręce przedstawicieli władz miejskich na początku listopada – dziękujemy za odpowiedź wyrażoną w czynach!

Prezydent Jacek Majchrowski przesłał nam odpowiedź, wskazując na niemożność powołania nowej instytucji przez wzgląd na wysokie koszta jej utrzymania, wyraził jednak swoje wsparcie dla inicjatyw kulturalnych związanych ze sztuką i historią kobiet. W gronie adresatów znaleźli się także Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, wśród których Sławomir Pietrzyk został niedawno oskarżony o molestowanie przez Radną Alicję Szczepańską i dzisiaj odwołany z pełnionej przez siebie funkcji. Przykład ten dobitnie pokazuje, jak ważna jest w Krakowie systematyczna praca nad eliminacją nierówności ze względu na płeć.

Jako inicjatywa obywatelska Muzeum HERstorii Sztuki w Krakowie zawiązana na przełomie maja i czerwca 2021, postulujemy utworzenie nowej instytucji miejskiej poświęconej sztuce i historii kobiet. Przez pół roku działania zorganizowałyśmy ponad 20 wydarzeń w tej tematyce, ostatnie z nich to projekcja filmu „Jestem” w reżyserii Ogi Ugonoh i dyskusja o doświadczeniu Afropolek. Trwają zapisy na warsztaty wikipedystyczne 5. lutego w ramach organizowanego przez inicjatywę wraz z Muzeum Komiksu cyklu: „Ile dałbym, by zapom… pamiętać Cię! Warsztaty o pamięci zbiorowej i zapisywaniu HERstorii”.

Dobre wejście w Nowy Rok, nie sądzicie? 😉