Poszukiwaczki: Liliana Zeic

Przedstawiamy Wam niezwykle ciekawą osobę w cyklu Poszukiwaczek, czyli kobiet, którym w pracy zawodowej przyświeca odkrywanie herstorii.

Wywiad z Dorotą Kaczor

Wywiad z Dorotą Kaczor, inicjatorką Fundacji Sztukarnia, aktorką i społeczniczką, która w swojej działalności łączy świat artystyczny z ideałami organizacji pozarządowej.